برچسب: وزارت

0

نمایون @ توضیح وزارت بهداشت درباره شرط رضایت همسر برای زنان داوطلب دوره دستیاری دندانپزشکی – دانشگاههای علوم پزشکی – نظام سلامت

نمایون @ توضیح وزارت بهداشت درباره شرط رضایت همسر برای زنان داوطلب دوره دستیاری دندانپزشکی – دانشگاههای علوم پزشکی – نظام سلامت

0

نمایون @ آخرین وضعیت دو داروی بحث برانگیز برای درمان کرونا/هنوز پولی به جیب سوراخ وزارت بهداشت نرسیده است – بیماری – مراقبت

نمایون @ آخرین وضعیت دو داروی بحث برانگیز برای درمان کرونا/هنوز پولی به جیب سوراخ وزارت بهداشت نرسیده است – بیماری – مراقبت

0

نمایون @ نظر وزارت بهداشت درباره دستگاه ویروس‌یاب کرونا/ نحوه شناسایی کیت‌های کرونایی بی‌کیفیت – بیماری – مراقبت

نمایون @ نظر وزارت بهداشت درباره دستگاه ویروس‌یاب کرونا/ نحوه شناسایی کیت‌های کرونایی بی‌کیفیت – بیماری – مراقبت

0

نمایون @ تامین لباس و دستکش برای پرستاران/تداوم کمبود ماسک N۹۵/ درخواست ۶۰۰ پرستار، بهیار و ماما برای کمک داوطلبانه به بیماران کرونا/ پیشنهاد در اختیار قرار دادن سالن‌‌های ورزشی به وزارت بهداشت/خروج ۳ میلیون نفر از ۱۳ استان – پرستار – جامعه پزشکی

نمایون تامین لباس و دستکش برای پرستاران/تداوم کمبود ماسک N۹۵/ درخواست ۶۰۰ پرستار، بهیار و ماما برای کمک داوطلبانه به بیماران کرونا/ پیشنهاد در اختیار قرار دادن سالن‌‌های ورزشی به وزارت بهداشت/خروج ۳ میلیون...

0

نمایون @ تنزل مطالبات پرستاران به یک میان وعده!/آیا پست معاونت پرستاری وزارت بهداشت فرمالیته است؟ – پرستار – جامعه پزشکی

نمایون تنزل مطالبات پرستاران به یک میان وعده!/آیا پست معاونت پرستاری وزارت بهداشت فرمالیته است؟ – پرستار – جامعه پزشکی

مجله تفریحی و سرگرمی نمایون