برچسب: وزارت خارجه،صلح افغانستان،بندر چابهار

سیستم حکومتی افغانستان باید از سوی مردم تصمیم‌گیری شود/ آتش بس اساس هر طرحی صلحی است 0

سیستم حکومتی افغانستان باید از سوی مردم تصمیم‌گیری شود/ آتش بس اساس هر طرحی صلحی است

سیستم حکومتی افغانستان باید از سوی مردم تصمیم‌گیری شود/ آتش بس اساس هر طرحی صلحی است

مجله تفریحی و سرگرمی نمایون