برچسب: واکنش

0

نمایون @ واکنش به منع پرستاران یک بیمارستان از پوشیدن لباس سرتاسری: نپوشیدن لباس سرتاسری در آی سی یو خطا است – پرستار – جامعه پزشکی

نمایون @ واکنش به منع پرستاران یک بیمارستان از پوشیدن لباس سرتاسری: نپوشیدن لباس سرتاسری در آی سی یو خطا است – پرستار – جامعه پزشکی

0

نمایون @ واکنش به ماجرای تاخیر در اعلام نتایج تست کرونا به دلیل بدهی یک دانشگاه/بودجه مقابله با کرونا به دانشگاه ها اختصاص یافته – مراقبت

نمایون @ واکنش به ماجرای تاخیر در اعلام نتایج تست کرونا به دلیل بدهی یک دانشگاه/بودجه مقابله با کرونا به دانشگاه ها اختصاص یافته – مراقبت

مجله تفریحی و سرگرمی نمایون