برچسب: هزار

0

صرف هزینه ۵ هزار میلیارد تومانی راه آهن میانه- بستان آباد/ تکمیل راه آهن بستان آباد تا تبریز در گرو تامین منابع مالی

صرف هزینه ۵ هزار میلیارد تومانی راه آهن میانه- بستان آباد/ تکمیل راه آهن بستان آباد تا تبریز در گرو تامین منابع مالی

مجله تفریحی و سرگرمی نمایون