برچسب: مراقبت

0

نمایون @ ۲۸ مرکز بهزیستی در ۱۳ استان درگیر کرونا شده‌اند/ بیشترین آمار فوت‌شدگان مربوط به کهریزک است – بیماری – مراقبت

نمایون @ ۲۸ مرکز بهزیستی در ۱۳ استان درگیر کرونا شده‌اند/ بیشترین آمار فوت‌شدگان مربوط به کهریزک است – بیماری – مراقبت

0

نمایون @ داروی تقلبی فاویپیراویر در ناصر خسرو/تجویزهایی که پای بیماران را به بازار سیاه باز می کند – بیماری – مراقبت

نمایون @ داروی تقلبی فاویپیراویر در ناصر خسرو/تجویزهایی که پای بیماران را به بازار سیاه باز می کند – بیماری – مراقبت

مجله تفریحی و سرگرمی نمایون