برچسب: شکست

0

طرح تحول سلامت شکست خورد/ ۱۲ هزار میلیارد تومان بین پزشکان ممتاز توزیع شد ولی حاصلی نداشت – بیمه و تامین اجتماعی – نظام سلامت

طرح تحول سلامت شکست خورد/ ۱۲ هزار میلیارد تومان بین پزشکان ممتاز توزیع شد ولی حاصلی نداشت – بیمه و تامین اجتماعی – نظام سلامت

مجله تفریحی و سرگرمی نمایون