برچسب: شود

0

نمایون @ پراید ۹۰ میلیون تومان و یک پاکت سیگار نیم دلار!/ تنها چیزی که گران نمی شود سیگار است/استعمال دخانیات سالانه ۸ میلیون نفر را می کشد/ دروغ بزرگ صنایع دخانی برای پایین نگه داشتن مالیات سیگار – سلامت شهر – سلامت اجتماعی

نمایون @ پراید ۹۰ میلیون تومان و یک پاکت سیگار نیم دلار!/ تنها چیزی که گران نمی شود سیگار است/استعمال دخانیات سالانه ۸ میلیون نفر را می کشد/ دروغ بزرگ صنایع دخانی برای پایین...

0

نمایون @ تست کرونای ۲۶ معتاد متجاهر مثبت شد/ در هیچ جای کشور مراکز توانمندسازی معتادان نباید برای نگهداری متجاهران استفاده شود – پیشگیری – مراقبت

نمایون @ تست کرونای ۲۶ معتاد متجاهر مثبت شد/ در هیچ جای کشور مراکز توانمندسازی معتادان نباید برای نگهداری متجاهران استفاده شود – پیشگیری – مراقبت

مجله تفریحی و سرگرمی نمایون