برچسب: ریالی

0

نمایون @ سرمایه‌گذاری ۱۰۰ هزار میلیارد ریالی دولت برای انتقال آب به دریاچه ارومیه – دریاچه ها و تالاب ها – محیط زیست

نمایون @ سرمایه‌گذاری ۱۰۰ هزار میلیارد ریالی دولت برای انتقال آب به دریاچه ارومیه – دریاچه ها و تالاب ها – محیط زیست

مجله تفریحی و سرگرمی نمایون