برچسب: در

۰

تردد بیش از ۵۳۲ هزار زائر اربعین حسینی در مرز چذابه/۶۵۰ دستگاه خودرو در بخش عراقی و ایرانی چذابه فعالیت دارند

4.8 19 تردد بیش از ۵۳۲ هزار زائر اربعین حسینی در مرز چذابه/۶۵۰ دستگاه خودرو در بخش عراقی و ایرانی چذابه فعالیت دارند

۰

هرگونه تغییر منجر به تضعیف سوریه می‌شود/ عربستان باوجود هزینه‌های هنگفت نظامی، در مقابل محور مقاومت ناتوان بود

5.0 08 هرگونه تغییر منجر به تضعیف سوریه می‌شود/ عربستان باوجود هزینه‌های هنگفت نظامی، در مقابل محور مقاومت ناتوان بود

ترافیک سنگین در جاده‌ های شمالی و ۳ استان مرزی ۰

ترافیک سنگین در جاده‌ های شمالی و ۳ استان مرزی

5.0 10 ترافیک سنگین در جاده‌ های شمالی و ۳ استان مرزی