برچسب: تیم

0

نمایون @ ویلموتس، سرمربی پیشین تیم ملی: 4 پیشنهاد ملی و باشگاهی را رد کردم ؛ بیکاری خودخواسته سرمربی بلژیکی برای دریافت غرامت کامل از ایران

نمایون ویلموتس، سرمربی پیشین تیم ملی: 4 پیشنهاد ملی و باشگاهی را رد کردم ؛ بیکاری خودخواسته سرمربی بلژیکی برای دریافت غرامت کامل از ایران

مجله تفریحی و سرگرمی نمایون