برچسب: به

من نمی‏ فهمم چرا خواهران و زنان و اطفال امام حسین به همراه او بودند؟ ۰

من نمی‏ فهمم چرا خواهران و زنان و اطفال امام حسین به همراه او بودند؟

5.0 05 من نمی‏ فهمم چرا خواهران و زنان و اطفال امام حسین به همراه او بودند؟

۰

هرگونه تغییر منجر به تضعیف سوریه می‌شود/ عربستان باوجود هزینه‌های هنگفت نظامی، در مقابل محور مقاومت ناتوان بود

5.0 08 هرگونه تغییر منجر به تضعیف سوریه می‌شود/ عربستان باوجود هزینه‌های هنگفت نظامی، در مقابل محور مقاومت ناتوان بود