برچسب: آمریکا

0

نمایون @ علیرضا حقیقی : بعد از جام جهانی ۲۰۱۴ از آمریکا و اروپا پیشنهادات مختلفی داشتم که به همه آنها پاسخ منفی دادم ؛ فیگو در پرتغال به من گفت ضربه مسی را هیچ دروازه بانی نمی توانست بگیرد

نمایون علیرضا حقیقی : بعد از جام جهانی ۲۰۱۴ از آمریکا و اروپا پیشنهادات مختلفی داشتم که به همه آنها پاسخ منفی دادم ؛ فیگو در پرتغال به من گفت ضربه مسی را هیچ...

0

نمایون @ آمریکا و طالبان توافقاتی پنهانی دارند که متن آن منتشر نشده است/ آمریکا می خواهد اراده خود را به ملت افغانستان تحمیل کند

نمایون آمریکا و طالبان توافقاتی پنهانی دارند که متن آن منتشر نشده است/ آمریکا می خواهد اراده خود را به ملت افغانستان تحمیل کند

مجله تفریحی و سرگرمی نمایون