برای حمید استیلی که تیم ملی امید را نابود کرد؛ بد باختی آقای استیلی! 0

برای حمید استیلی که تیم ملی امید را نابود کرد؛ بد باختی آقای استیلی!

برای حمید استیلی که تیم ملی امید را نابود کرد؛ بد باختی آقای استیلی!

مجله تفریحی و سرگرمی نمایون