متن عاشقانه ناب | متن عاشقانه 99

متن عاشقانه ناب | متن عاشقانه 99

نمایون – نمایی متفاوت از متن عاشقانه ناب | متن عاشقانه 99

جمله رنگی امروز:
یا تو دنیا رو بساز یا دنیا تو رو می‌سازهمتن عاشقانه ناب
بارانییاآفتابیفرقی نمیکنددر سرم هوای دیدن توست.
 

جملات عاشقانه زیبا برای عشق و مخاطب خاص
 
هر بار صدایم می‌زدیستاره‌ای در آسمانِ دلم روشن می ‌شد آه کـه چه قدر دلتنگ شب‌های‌ پُرستاره‌ام
 

متن های عاشقانه
 
پر نقش تر از فرش دلم بافته ای نیستاز بس کـه گره زد بـه گره ؛ حوصله ها را
یک‌بار هم ای عشق من از عقل میندیشبگذار کـه دل حل بکند مسئله ها را….
 

متن عاشقانه 99
 
هفته ام یک روز اسـتروز خوبی کـه تو را می‌بینم محبوبم!
 

جملات و متن های عاشقانه کوتاه و زیبا با عکس های جذاب و احساسی
 
شاید بگذرم از تو اماحساب لبهات از تمام تو جداستالکی ست مگر؟من از ان لب ها“دوستت دارم” شنیده ام!
 

 
یادت باشد…خاطــــرهتصـــویرلحظه اسـتچه با همچه بی‌ هم
 

متن عاشقانه جدید و زیبا
 
تو صدایم میزنیو فصلی عوض می‌شود!
 

متن عاشقانه و زیبا برای همسر
 
کمی بـه من برسمن از رسیدن تو حالم خوب میشود
 

 
هر چیز را هم کـهتقصیر من بیندازیعاشق شدن منتقصیر توست!
 

متن عاشقانه خاص
 
انگار در عطری باز شده باشدفکر بـه تولو میدهد مرا …
 

جملات رمانتیک و احساسی کوتاه برای
 
بهشت برای تو کم اسـت…
خدا باید یک صندلی بگذارد درست وسط عرش و تو را بنشاند کنار دست خودش و یک چای زعفرانی تعارفت کند
و بگوید :
بنوش و خستگی در کن؛ کجا می‌خواهی بروی؟همینجا بمان ،بهشت برای تو کم اسـت…فرشته مهربونم..
 

متن عاشقانه برای مخاطب خاص
 
تو تمام منیتمام پیدا و پنهانمتمام داشته و نداشته امتنهایت نخواهم گذاشتتا ان سوی ابدیت
 

 
تنهایی آدم را عوض میکند….از تو چیزی میسازد کـه هیچوقت نبوده ای….
 

متن عاشقانه
 
دوست داشتن تو عادتم شدهترکش کنممریض می‌شوم
 

 
دلتنگی بوی موهاتبا همه ی دلتنگی ها فرق داره!
 

 
هنوز هم دراین عصر بی معجزهآغوشت مرا دوباره بـه زندگیبرمی گرداند
 

 
تمــام امنیـت دنیـاجایے ست بین بازوانـتو زیباتــرین موسیـقےصداے قلب توستوقــتے عاشقانہبراے من مے تپد
 

 
دست هایت را بـه گردن من حلقه کنمن این اسارت شیرین را دوست دارم
 

 
نیمکتهای هم بـه انسانها وفادار خواهند بوداگرانسانها خاطرات با هم بودن را بـه باد نسپارند….
 

 
اشتباه نکننه زیبایی تونه محبوبیت تومرا مجذوب خود نکردتنها ان هنگام کـه روح مجروح مرا بوسیدیمن عاشقت شدم
 
 
 
تــــــــــو
انتخاب مـن نبــودی
سرنوشتــم بــودی
تنها انــگیـزه ی مــانــدنم
در ایــن زنـــدگــی
بــی اعتبـــار

جملات عاشقانه برای آشتی
 
اصلا چه معنی دارد کـه ما قهر نکنیم؟!بوسه های‌ آشتی رادیوانه وار دوست دارم
 

 
انسان دلش میـــخواهدکـه درکش کنندبیشتر از ان کـه دوستش داشته باشند
 

 
هیچ گاه از خدا نخواه کـه …تمام دنیا رو بهت بدهازش بخواه کسی رو بهت بدهکـه تو رو بـه همه ی دنیا نده
 

 
آرام جانم!امروز کـه کنارت بودم فهمیدمبا چشمان بازهم می‌توان خواب دید!
 

 
آغوش تو
چقدر می‌آید
بـه قامتم
در ان بـه قدر
پیرهن خویش
راحتم
 

 
از بیکران عشقهمان بوسه آخر توما را بس!
 

متن عاشقانه کوتاه برای همسر
 
عاشق تو ام تا ابد و یک روز!
 
سلام بـه آدمهایی کـه :
وقتی میفهمن ؛
چقدر دوسشون داری ….
بازم آدم میمونن!!..
 

متن های‌ عاشقانه و احساسی برای عشقم
 
عاشقانه اسـتنفس کشیدن کنار چشمان توو ماندن زیر سایه نگاهتهمسر عزیزم دوستت دارم
 

متن عاشقانه دونفره
 
دوست داشتن بهترین شکل مالکیتو مالکیت بدترین شکل دوست داشتن اسـت … دوستت دارم
 

متن عاشقانه کوتاه برای همسر
 
آینه اتاقم را …با آینه اتاقت عوض میکنی؟این فقطمرا نشان میدهد…!!!منمی خواهم “تو” را ببینم.
 

 
دنیا بدون عشقچه دنیای مضحکی ستشطرنج مسخره اسـتزمانی کـه شاه نیست
 

متن عاشقانه دونفره
 
بودنت را دوست دارم وقتی پنجه در کمرم حلقه مے کنی و بـه آغوشت سفت مرا مے فشارے و وادارم مے کنے کـه بـه هیچکس فکر نکنم … جـــــــز تــــــو … !
 

 
بعد از آغوشتخودم را اهل هیچ کشوری نمیدانم … آرام جانم
 

 
مرد و مردونه درکنار تو امتا همیشه در انحصار تو ام
 

متن عاشقانه کوتاه و جذاب
 
محبوب من!قهر کـه میکنی خواستنی تر میشویطوری کـه انگاراز تمام دنیا کاری بـه جزخریدن ناز تو نداشته باشم!
 

متن عاشقانه خاص
 
بـه خدا دوست داشتن تو دست من نیستخودت بگرد ببینمهرت را کجای دلم انداخته ای!
 

 
من و خورشید نشستیم و توافق کردیمصبح رابا تپش قلب تو آغاز کنیم
 

متن عاشقانه کوتاه برای همسر
 
بوسه هایم رادر قالب لب های‌ تو سروده ام
 

متن عاشقانه کوتاه و جذاب
 
تو بانویی هستی کـه رویاهای زیبایم را بـه واقعیت بدل کردیکسی کـه با حضورش بـه زندگی ام معنا بخشیدهدوستت دارم همسر عزیزم
 

جملات عاشقانه برای همسرم
 
از روزی کـه تو را دیدم معنای عشق را درک کردمو از روزی کـه با تو ازدواج کردم طعم شیرین زندگی را چشیدمبند دلم در دستان توست نفسم!
 

 
تو نقطه شروع همه ی اتفاقات خوب زندگی ام هستی وبهترین هدیه از سوی خداوندعشقم نسبت بـه تو حد و مرزی ندارددوستت دارم.
 

متن عاشقانه
 
میدونی قشنگترین احساس چه وقتیه ؟
وقتی برگردی و یواشکی بـه عشقت نگاه کنیببینی کـه اونم داشته بهت نگاه میکرده …!!!
 

متن عاشقانه
 
همیشه در کنارت خواهم مانددر لحظات تلخ و شیریندر گریه ها و خنده هاتو تنها دختری هستی کـه آرزو دارمبقیه زندگی ام رابا او شریک شومدوستت دارم
 

 
با بودن تو در لحظه هایمرقص پروانه ها زیباتر اسـتنغمه پرندگان خوش موزیک تر اسـتنور خورشید درخشنده تر اسـت وتپش قلب من سریعتر از هر زمان دیگریست …
 

جملات عاشقانه برای نامزد
 
چه خوب باشد نوشتن“دوستت دارم”با دستی کـه می دانی یک روزبا انداختن نشان تعهدتحرفت را ثابت میکند!
 

متن عاشقانه برای عشقم
 
من خوشبختم!چون تویی را دارم کـه هیچگاه دلم را نمی شکنیو هرگز ترکم نخواهی کرد
 

 
از دور تو را دوست دارم از دور… بے آنڪهـ عطر تو را حس ڪنم بے آنڪهـ در آغوشت بگیرم بے آنڪهـ صورتت را لمس ڪنم تنهــا دوستت دارم.
 

متن عاشقانه
 
مهم نیست عمر چقدر کوتاه باشد یا بلندمهم نفس هایی اسـت کـه با تو کوتاهو بی تو بلند کشیده می‌شود
 

متن عاشقانه جدید
 
در هیچ پرده نیست، نباشد نوای توعالم پرست از تو و خالی اسـت جای تو
 

 
متن عاشقانه برای عشقم
 
گفت تا ابد تنهایت نمی‌گذارمابدش چه زود عفو خورد . . .
 

 
نمیدانم بـه مسافر دل بستمیامسافر شد آنکه بـه او دل بستم . . .
 
انسانها عموما دو دسته اند :تـــو و بقیــــه . . .
 

 
من کجا؟ باران کجا؟باران کجا و راه بی پایان کجا؟آه… این دل دل زدن تا منزلِ جانان کجا؟‌هر چه کویَت دور تر دلتنگ تر مشتاق تردر طریق عشق بازان مشکلِ راحت کجا؟‌پوریا سوری
 

متن عاشقانه جدید‌‌
 
آسمان را مرخص می‌ڪنم! دیگر بهـ هــوا هــم نیازے ندارم! تو خودت را مثل هــوا مثل نور، مثل آسمان پهــن ڪردهــ‌اے روے تمام لحظهـ هــایم…
 

 
عشقمبوسه چیدن زلبتسلسله در سلسله هاستاصلا این بوسهدوای غم کم حوصله هاست !
 

 
می‌ترسم اگر یک شب هم راضی شدی بـه خوابم بیاییمن بـه یادت بیدار نشسته باشم . . .
 

 
مرا بـه جرعه ای از چشمهات مهمان کنکـه چای سبز برای سلامتی خوب اسـت
 

متن عاشقانه برای عشقم
 
خسرو تو هم بـه بخت خودت مطمئن نباشپایان این مسابقه ؛ فرهاد می‌برد…
 

 
تا جهان باشد نخواهم در جهان هجران عشقعاشقم بر عشق و هرگز نشکنم پیمان عشق
 

 
تو؛تمنای منُیار منُو جان منیپس بمانتا کـهنمانمبـه تمناى‌ کسى..
مولانا
 

 
متن عاشقانه جدید
 
اخــم هـای تــــــو
بــالا تـرین لذت دُنیـــاست
ای بَهانه ی تَمام لـوس شدن هـای مَــن !
“دوستت دارم”
 

 
تو یه رابطه ی دو نفره…بـه جای این کـه هرکی مراقب خودش باشه،هرکدوم مراقب اون یکی باشه..
 

 
بـه تو بدهکارم، دستکم یک “جان” برای “هر لبخند” !
 

 
گفته بودم بـه کسی عشق نخواهم ورزیدآمدی و همه ی فرضیه ها ریخت بـه هم
 

 
متن عاشقانه شاد
 
هـر روز صفحه ی نیازمندیـهــا را زیر و رو میکنــممیدانــم بالاخرهیک روزبـه مــن لعنتی نیاز پــیدا میکنـــی . . .
 

 
ﺻﺪﺍﯾﺖ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻭﺳﻌﺖ ﺣﺴﺮﺕ ﺩﯾﺪﻧﺖ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡﺑﺎ ﺁﺭﺯﻭﯼ ﺩﯾﺪﻧﺖ ؛ ﻧﺪﯾﺪﻧﺖ ﺭﺍﺗﺤﻤﻞ ﻣﯿﮑﻨﻢ . . .
 
 

 
متن عاشقانه جدید
 
تمام فعل هاے ماضے ام را ببر..
چہ در گذر باشے
چہ نباشے
براے من استمــــــــــــــــــــــــــــــــــــرارے
خواهے بود..
من هر لحظه تو را صرف مے کنم
 

 
لبخندت را دوست دارم …ولی عاشقشم وقتی دلیلش منم …!
 

جملات عاشقانه
 
یک جام با تو خوردن ؛ یک عمر می پرستییک روز با تو بودن ؛ یک روزگار مستی . . .
 

 
جز آه نمی‌آید از این قلب پر از درداینقدر مزن چنگ بـه سازی کـه شکسته ست
 
 

 
عشق یعنی وقتی کـه دستتو می‌گیرم…. مطمئن باشم کـه از خوشی میمیرم….
 

متن عاشقانه جدید
 
یه سریا هستنتو قلب آدم جا دارن ؛ هرکاریم کـه بکننحتی اگه اشتباهم باشهبازم از قلبت بیرون نمیرنهمینا بدبختمون کردن … !
 

متن عاشقانه بلند
 
یاد بادا کـه دلم مشتاق دیدار تو بود
روز و شب در طلب و هر لحظه بیدار تو بود
دیدگانم را چه دانی کـه دگر سوئی نیست
بـه فدایت ؛ کـه ان هم گرفتار تو بود . . .
 

متن عاشقانه بلند
 
عشق یعنے اینڪـہ
یـہ جور نگاهش ڪنے
انگار قحطے آدمه…^ــ^
 

 
زندگی بار گرانیست
کـه بر پشت پریشانی توست
کار سهولت نیست…
نان در آوردن و
غم خوردن و
عاشق بودن…
 

 
ﯾﮏ ﺩﻡ ﺑﯿﺎ ﺑﺎ ﻋﺎﺷﻘﺎﻥ ﺩﺳﺘﯽ ﺑﭽﺮﺧﺎﻥ ﻭ ﺑﺮﻭﭼﺮﺧﯽ ﺑﺰﻥ ؛ ﻣﺴﺘﯽ ﻧﻤﺎ، ﺩﻝ ﺭﺍ ﺑﺸﻮﺭﺍﻥ ﻭ ﺑﺮﻭ
مولوی
 

 
مے بویم گیسوانت راتا فرشته ها حسودی کنندشانه مے زنم موھایت راتا حوری ها سرک بکشند از بھشتبرای تماشاشعر مے گویم برای توتا کلمات کیف کنندمست شوندبمیرند
 

 
متن عاشقانه شاد
 
زندگی با تو برایم بوی ریحان میدهد
بی تو اما بوی ریحان ؛ بوی زندان میدهد . . .
 

 
منم ان مریض بدحالو امید ماندنم نیست؛تو فقط دوای دردیچه کنم تو را ندارم ؟
 

 
هر شخصی برای خودش خیابانی دارد، کوچه ای، کافی شاپی و شاید عطریکـه بعد از سال‌ها خاطراتش گلویش را چنگ می‌زند . . .
 

 
تو چیستی ؟!کز هجوم تو درمنگل های‌ عالمسر بـه شورش میبرند !تو کیستی ؟!خیالت کـه می وزدطوفان چشمت در دلم…
 

متن عاشقانه بلند
 
همین کـه تو میدانــی” دوستت دارم “کافیست …بگذار خفه کند خودش رادنیا …
 

متن عاشقانه شاد
 
عاشقانه های‌ من کوتاه اسـتاما …نگاه تونبض احساس شعر من اسـتو شهد نگاهت را فقط واژه های‌ شعر من خواهند فهمید ….
 

متن عاشقانه شاد
 
ان اول ها بـه شوق و شورم انداختکم کم کم کم گور بـه گورم انداختسیگار نمی‌کشم کـه چون سیگاریتا نصفه مرا کشید و دورم انداخت . . .
 

 
متن عاشقانه بلند
 
بوی غربت می‌دهم اما غریبه نیستمگر چه می‌دانم کـه عمری در غریبی زیستممثل رودی بستر این خاک را طی کرده امتا بفهمم عاقبت در جستجوی چیستم . . .
 

متن های زیبا و احساسی برای همسر و مخاطب خاص
 
دیوان شعرم را برای تو سرودم
گردد فدای چشم ناز تو وجودم
این بوده رویا و خیال و آرزویم
ای کاش من هم دلبر قلب تو بودم .
 

متن عاشقانه 2020
 
کار عشق حرف هائی نیست کـه همه ی می‌دانند
دوست داشتنی ست کـه دیگران نمی‌توانند !
 

جملات ناب عاشقانه
 
تو ای زیبا ترین نیلوفر من
بخوان غم را تو از چشمان خیسم
بدان این روی زرد از دوری توست
کـه سر بیرون زد از خاکستر من
 

متن عاشقانه شاد
 
دل را قرار نیست
مگر ؛
درکنار تو … !
 

نوشته های زیبای عاشقانه
 
بعضی جمله ها هستن بـه مرور تبدیل بـه دروغ می‌شنمثله » پنیر تازه رسید» رو شیشه‌ی بقالییا مثله «دوست دارم»
 

متن کوتاه عاشقانه
 
من و عشق و مستیِ عشقبـه جز این هنر ندارم به جز این هنر چه باشدکـه ز خود خبر ندارم
 


بیشتر بخوانید:

فوتبال/نزدیکان/بیوگرافی/دندان/مسلح/ایران/نوجوان/فغانی/نا/کولاکوویچ/قیمت/متاهل/سید جلال/ماساژ/تا/بدن/مسعود/خانه/اینترنت/حرص/پرسپولیس/ثروتمندان/مجید/ورزش/اینترنت/کالری‌/16/سکته‌/آشتیانی/یاد/ابوبکر/رابطه/ما/مزایا/خلاص/کودک/امیدوارم/چند/من/

سرگرمی
گوگل
منبع:
namayoon.com

نمایون

آنقدر زمین خورده ام که بدانم برای برخواستن از زمین نه دستی از برون بلکه همتی از دورن لازم است...

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دو × 3 =

مجله تفریحی و سرگرمی نمایون